Om

Positiv udvikling af mennesker og virksomheder er altid agendaen når vi mødes.

MIN TILGANG


Ofte står der noget i vejen, for at man lykkedes. Det hjælper jeg med at sætte lys på ved at få fjernet forhindringer og udfordringer, så vi kan skabe den positive udvikling, hen mod målet.


Når dagen er omme handler det næsten altid om mennesker og relationer, og evnen til at samarbejde mod et fælles mål. Jeg hjælper med at erstatte egoet til et mere produktivt "os", hvor vi sammen løfter langt mere end individet kan alene. Jeg sætter fokus på, at du kan noget og jeg kan noget, og sammen kan vi noget ingen af os kunne før vi lagde vores kræfter sammen . Jeg forløser potentialet i organisationen, som er fundmentet for at kunne skabe vedvarende gode resultater.

Sammen kan vi alle langt mere end vi forestiller os. Ofte ligger en af svarerne i at fjerne det, der dræner os mest for energi for at give plads til det, som er x-faktoren i at lykkedes.

De små skridts lov handler om, hver eneste dag at bevæge sig bare en anelse i den retning, vi gerne vil videre til.Nogle gange bliver vi fanget i daglig drift og får ikke tid til dette lille skridt, og derfor er det næsten altid godt at have en coach, træner, facilitator eller mentor, der kan skubbe på positivt, så vi når målet.

Vi gentager op mod 95-100% af det, vi lavede i går per automatik, fordi det er lettest for vores bevidsthed. Det kræver ikke ekstra energi eller større computer kraft, men det er de små forandringer dagligt, der bliver til x-faktorer, hvis vi er vedholdende.

PROCESSEN

TRIN 1


Dream

TRIN 3


Simplify

TRIN 2


Analyze

TRIN 4


Execute